DANA GAVANSKI (CA) – 19/04/2024 – Motel Mozaique, Rotterdam (NL)